Kłopot z niezapłaconymi alimentami? Przeczytaj, co zrobić

Skomplikowane układy i zależności – tak często kojarzy się przeprowadzenie rozwodu. Niełatwą sytuację pogarsza to, gdy w upadłym gospodarstwie domowym mamy dzieci. W większości przypadków przebywają one z jedną stroną, z wyznaczonymi spotkaniami u drugiej. Alimenty i ich wysokość to także postanowienie sądu, co dzieje się w większości przypadków w trakcie rozprawy rozwodowej. Co należy zrobić, by szybko je otrzymać?
Jak rozumieć obowiązek alimentacyjny?

Środki utrzymania i wychowania – tak litera prawa określa definicję alimentów. Gdy małoletni nie jest w stanie finansować się samodzielnie opłacanie jego potrzeb życiowych i perspektyw życowych ponoszą rodzice. Co ciekawe, o zasądzeniu alimentów rozstrzyga właśnie ten argument. Kiedy zasądza się obowiązek almentacyjny? Jest tak najczęściej przy:

– sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny);
– w sprawie o rozwód;
– sprawie o separacji;
– ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– w ramach potwierdzonej u notariusza umowie obojga małżonków, której przed sądem należy nadać wykonalność.

Co począć, gdy były współmałżonek nie poczuwa się do płacenia należności?

W pierwszej kolejność należy pójść do komornika który rozpocznie procedurę egzekucji. Zgodnie z uprawnieniami może on egzekwować alimenty przyznane przez sąd i te, które zostały przyznane w trybie zabezpieczenia. Również mediacyjne oraz sądowe ugody i bez sądowo podpisana umowa o świadczeniach pozostają w gestii komornika. Do wszczęcia procedur obowiązuje podanie o wszczęcie egzekucji oraz zatwierdzenie go, wydane przez instancję sądową. Niestety oprócz sądu jest jeszcze wiele perturbacji, których dostarcza przynosi rozwód Kraków na przestrzeni lat stał się miejscem, gdzie tego typu rozprawy przeprowadza się z coraz to większą częstotliwością.

Wzywamy komornika do działania – co z alimentami?

Po złożeniu wniosku powinno się przekazać komornikowi również posiadaną bazę danych na temat osoby, u której przewidziano odebranie alimentów. W przypadku gdy tego nie wiemy, komornik powinien sam ustalić miejsce pobytu zadłużonego, miejsca zatrudnienia i jego dochodów. Kiedy środki te będą nieskuteczne, organy Policji wykonają (wezwani przez komornika) czynności w celu namierzenia miejsca pracy i miejsca zamieszkania dłużnika. Brak skutku postępowania nie będzie podstawą do umorzenia postępowania.

Post Author: Ustronie